Program Czyste Powietrze

Posted by kubski

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program przewiduje dofinansowania m.in. na wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych ekologicznych źródeł ciepła np.:

 • montaż folii grzewczych,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Dofinansowanie obejmuje zarówno wymianę jak i zakup nowego źródła ciepła

Program Czyste Powietrze - Dofinansowanie | Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl
Program Czyste Powietrze – Dofinansowanie | Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl

Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych, które:

 • są właścicielami domów jednorodzinnych,
 • posiadają zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego,
 • posiadają prawo własności lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak otrzymać dofinansowanie?

 1. Zapoznaj się z programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.
 2. Stan obecny budynku przedstaw w audycie energetycznym lub uproszczonej analizie energetycznej.
 3. Wybierz przedsięwzięcia, które chcesz zrealizować.
 4. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie a następnie oczekuj wizyty przedstawiciela WFOŚiGW, który potwierdzi czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.
 5. Podpisz umowę o dofinansowanie. Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia.
 6. Na zakończenie, wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami.